Activitati Optionale

  • Limba Engleză: marți, joi
  • Gimnastică/dans: luni
  • Arte plastice: miercuri

 

* Activitățile opționale se defășoară pegrupe de vârstă, în săli special amenajate, fiind susținute de către profesori specializați pe domeniul respectiv.