Istoric

ISTORIC

Grădiniţa nr. 24 fost înfiinţată în februarie 1981, aflându-se la vremea respectivă în subordinea întreprinderii  ICEMENERG şi având puternice conotaţii politice.

 

În anul 1991 a fost semnat un act adiţional între Consiliul Local şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care Grădiniţa Nr. 24 intră în subordinea Primăriei Sectorului 3, aparţinând de InspectoratulŞcolar al Sectorului 3 (I.S.3).

 

Sistemul de învăţământ românesc a înregistrat progrese remarcabile, în ciuda condiţiilor economice grele şi a deselor schimbări sociale înregistrate după 1989.

 

Situaţia Grădiniţei nr. 24 s-a schimbat radical de la înfiinţare şi până în prezent, mari modificări observându-se în special în dotarea material şi nu numai. La vremea aceea se utiliza o dotare tradiţională (planşe desenate de educatoare, jetoane confecţionate manual, diafilme, etc.), spre deosebire de prezent când se folosesc tot mai mult mijloace moderne de predare şi învăţare (material didactice tipizate, videoretroproiector care dinamizează şi atrage în orice activitate, softuri educaţionale, lucrul în echipe, etc.).